Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

Författare: Tinky

Ann S Pihlgren är filosofie doktorn och författaren som blivit uppskattad nestor både bland pedagoger och i den vetenskapliga forskarvärlden. I sin forskning har hon intresserat sig särskit för barns tankeutveckling och samspel och för didaktiska frågor. Med erfarenhet som förskolechef, rektor och kvalitetsutvecklare är hon en flitigt anlitad föreläsare i hela landet. Hon har också arbetat med Skolverkes “Läslyftet”. Här svarar hon på några av de mest brännande frågorna som rör pedagogiken i förskolan idag.

Uppföljning eller utvärdering?

Vad är egentligen skillnaden. Och när ska man göra vad? Ann S Pihlgren reder ut begreppen.