Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

Vi lever i en tid då mänskliga aktiviteter tar mer naturresurser i anspråk än vad planeten tål med klimatkris och förlust av biologisk mångfald som följd. Hur pratar vi med våra barn om planetens tillstånd utan att lämpa över vår egen ångest på dem? 

Vi frågade Helena Lundmark, skolchef på Naturskyddsföreningen, om vad vi bör tänka på när vi undervisar barn i hållbar utveckling.

– Med yngre barn är det en god idé att arbeta med fokus på naturkänsla och att utveckling av empati och omsorg för allt levande. När barnen lär mer om hur alla varelser och organismer har en uppgift att fylla och dess fascinerande beteenden så ökar viljan att visa omtanke om minsta bi, myra eller daggmask. Omsorg om djur och natur är en god grund för att utveckla empati till andra människor, både nära och långt bort och på sikt omsorg om hela planeten.