Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

frågor & svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna. Har du ytterligare frågor, mejla oss på info@tinky.se

Dagliga undervisningsmoment passar bäst att genomföra på iPad, men det går också att använda tjänsten på datorn. Det passar extra bra om man t ex som rektor vill skaffa sig överblick över uppföljning och utvärdering.

Just nu finns det bara gränssnitt anpassat för iPad och dator.

Du hittar appen i AppStore. För att logga in i appen behöver du kontouppgifter som du får från oss när du köper produkten eller beställer en förstudie.

tinky är framtaget för att överbrygga olika utbildningsnivåer hos personalen. De flesta momenten kan genomföras av en vikarie utan förkunskaper. Vissa moment i appen rekommenderar vi att någon med utökat ansvar, t ex en utbildad förskollärare tar hand om.

Lärmaterialet i tinky har vetenskapligt stöd och bygger på fysiska aktiviteter eller blended learning, dvs en blandning av fysiska och digitala moment. Digital teknik används i tinky när det har ett dokumenterat pedagogiskt mervärde, t ex sporrar kreativitet, samarbete och innovationsförmåga. Förskolan ska vara likvärdig och det är viktigt att alla barn får möta digitala verktyg på lika villkor.

Läroplanen är mycket tydlig med att alla som ingår i arbetslaget ska analysera och utvärdera resultaten i utbildningen. Det innebär att man måste följa varje barns förändrade kunnande och säkerställa att det sker en utveckling i enlighet med läroplanens mål.

Vi följer EU:s regler för en ansvarsfull hantering av personuppgifter. Läs mer under rubrikerna Användarvillkor respektive Integritetspolicy.

Nej, tinky är skräddarsytt för förskolans behov och utgår från Lpfö 18.

Tinky är en månadsprenumeration utan bindningstid och med en avgift baserad på antal barn. Alla förskolor har olika behov. Därför kommer tinky att kunna beställas med olika funktioner och med olika mängd läromedelsinnehåll. Du betalar bara för det du behöver. T ex kommer du att kunna få tjänsten med eller utan kommunikation med vårdnadshavare.
Kontakta oss för mer information.

Vi vet från tidigare tester att tinky frigör stora resurser genom effektiv planering, automatiserad dokumentation och smidigare arbetsflöden. Just nu erbjuder vi en möjlighet att genomföra en pilotstudie för att kartlägga vilka tidsvinster tjänsten ger. Studien inkluderar även kompetensutveckling för personalen.
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss så ser vi till att ge er en introduktion. Du kan prova kostnadsfritt i 2 månader utan krav på fortsättning.