Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

Kartan visar vägen

Även för den som kan sin Lpfö 18 utantill, är det lätt hänt att tappa orienteringen. Läroplanskartan ger ett visuellt stöd i att sortera kraven. Vad ska vi undervisa i, och hur? 

Varje färg i blombladen representerar olika ämnesområden, och pistillen i mitten representerar förhållningssätt och målen för att stimulera gemensamma värderingar.

När du väl bestämt vilket läroplansmål du vill arbeta med hittar du skräddarsytt lärmaterial under din tumme.

läroplanskarta

Roligare väg till lärande

 

När vi människor lär oss nya saker börjar det oftast med att vi blir inspirerade och motiverade, sen ställer vi frågor, utforskar och experimenterar och till sist befäster vi kunskapen genom repetition.

I våra lärloopar hittar du först en omtyckt barnbok eller något annat engagerande innehåll som öppnar upp en magisk värld. I gruppaktiviteten erbjuds sen kreativa lekar i den anda som den inledande inspirationen har byggt upp. Den tredje delen är en fördjupning som barnen kan jobba med individuellt eller i mindre grupper för att öva på olika färdigheter.

Om du föredrar att bygga dina egna lärloopar, så kan du göra det på flera olika sätt. Använd byggstenar från appen eller skapa nytt helt efter ditt eget huvud.

lärloopar

Låt appen ta hand om dokumentationen

I det lättarbetade planeringsverktyget ändrar du genom att dra och släppa, och alla i arbetslaget har samtidig tillgång till vad som gäller. Om du blir sjuk, kan din vikarie lätt dra igång din inplanerade lärstund direkt från kalendervyn. 
I samma ögonblick som undervisningen är genomförd blir den dokumenterad med en minimal insats. Du väljer själv om och när du kompletterar med en eventuell fördjupande kommentar.

planering

Uppföljning i realtid

 

Bilder, listor, ord eller siffror. Vad funkar bäst för dig?
I tinky syns det direkt i lättavlästa ordmoln och diagram om ni är på rätt väg att nå målen, eller om ni eventuellt har tappat något på vägen.
När ni vill gå djupare, finns all fakta som behövs för att kunna göra de rätta reflektionerna och analyserna.

uppföljning

Individuell lärbarometer

Varje barn har sin unika lärstig. Läroplanen kräver inget mindre än att du som pedagog ska möta varje barns unika förmågor och behov. Lärbarometern hjälper dig att lyckas med det.
Genom att utvärdera måluppfyllelsen utifrån konkreta och observerbara kriterier, blir det tydligt om varje barn verkligen fått det hen behöver för att utveckla sitt kunnande.
Vilken undervisning har fungerat och vad måste vi förändra?
Resultatet blir ett välinformerat underlag till det systematiska kvalitetsarbetet och till utvecklingssamtalet med vårdnadshavare.

progression