Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

 

Vår mänskliga hjärna älskar berättelser. Maria Heimer som är skolbibliotekarie, författare och föreläsare vet allt om hur vi kan ta vara på det. Vi ställde några frågor till henne om läsning. 

 

– Du har engagerat dig i läsfrämjande insatser i många år. Varför är just läsningen så viktig när det gäller barns utveckling?

Läsningen ger barnen tillgång till det rika språket. I vårt vardagliga tal använder vi ganska få ord och för att barnet ska kunna utveckla ett rikt ordförråd, krävs det att vi läser högt med det och tillsammans samtalar om det vi läser. Genom läsningen i förskolan lägger vi inte bara grunden för barnens språkutveckling utan också att de med tiden lär sig läsa och skriva. När vi håller i en bok och när vi följer med fingret i läsriktningen och bläddrar vidare, visar vi hur vi gör när vi läser.
Vi skapar också förutsättningar för det livslånga lärandet och för att barnen under hela sitt liv kan vara en del av vårt demokratiska samhälle. Men vi får inte glömma bort att läsning också handlar om gemenskap och glädje.

– Vilken roll kan högläsning spela i förskolan?

Högläsningen kan ha flera olika roller i förskolan. I högläsningen och samtalet om det vi läser kan vi få in allt det som ryms i förskolans läroplan. Högläsningen kan ha en språkutvecklande roll och/eller en kunskapsutvecklande roll. Den kan också ha en gruppstärkande roll. Ibland används den med syfte att få barnen att koppla av, men vi måste förvissa oss om att det inte är den enda rollen som högläsningen har.

– Vad ska man tänka på när man läser med barnen?

Det finns en hel del som man bör tänka på när man läser med barnen. Till exempel bör 90–95 procent av orden i boken vara bekanta för barnen. Man bör också sitta så att barnen ser bilderna medan man läser texten högt. Hur vi läser beror på vem vi läser med. Barn som har få eller inga erfarenheter av läsning, behöver ofta få högläsning kortare stunder än barn som har ganska stor eller stor erfarenhet av läsning. Att läsa med inlevelse är ett sätt att fånga barnens intresse.