Den brittiska författaren och talaren sir Ken Robinson väckte stort gehör redan 2006 med sitt berömda TED talk “Do Schools kill creativity?” där han pekade på det stora behovet av att reformera utbildningssystemet.  Från sitt hem i Los Angeles har han under Corona-pandemin fortsatt sitt värv med oförminskad styrka och sänt podcasts från sitt vardagsrum. Nyligen publicerade han ett bidrag till ett livestream event med namnet “The call to unite”. Här delar han med sig av sina tankar om hur vi kan ta tillfället i akt att transformera sättet vi utbildar våra barn på. Precis som vid odling ska vi inte fokusera på plantorna, utan på jorden. Vi människor blomstrar under vissa omständigheter och vissnar under andra… Lyssna på hela, det är värt det! http://sirkenrobinson.com/the-call-to-unite/ TED talk “Do schools kill creativity?” https://youtu.be/iG9CE55wbtY